۰۲۱۲۲۹۰۹۱۲۹
 
اطلاعات هتل ( قيمت ها به ريال ميباشد )
نام هتلستارهخدماتاتاق 3 تختهاتاق 2 تختهاتاق 1 تختهکودک با تخت کودک بدون تختانتخاب
 
اطلاعات حرکت
نوع وسيله مدل يا درجه شرکت حمل و نقل کننده مدت زمان طي مسافت
زميني 41 sdcd 51

اطلاعات تور
از dfsd
به dsf
تاريخ رفت 1396/02/27 تاريخ برگشت 1396/02/31
زمان رفت 5 زمان برگشت 20
تاریخ اعتبار از 1396/02/02 تا 1396/02/31    
مدارک لازمخدمات آژانس
توضيحات